Kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tâm

Hiệu quả của tranh tụng - Nhìn từ phiên toà xét xử vụ án Trương Hồ Phưong Nga