Với thế mạnh là tranh tụng các vụ án Hình sự, các luật sư công ty luật Nguyễn Chiến đã tham  bào chữa cho bị can, bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, người liên quan trong nhiều vụ án hình sự.

Công ty luật Nguyễn Chiến có nhiều luật sư với bề dày kinh nghiệm tranh tụng trong nhiều năm đã giàng thắng lợi nhiều vụ án lớn để đảm bảo tối đa quyền lợi - lợi ích hợp pháp cho các đương sự.