Với sự tham gia hợp tác của các chuyên gia về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Công ty luật Nguyễn Chiến cung cấp các dịch vụ liên quan đến vấn đề ngoại hối với những dịch vụ thế mạnh như sau:

- Các trường hợp chuyển khoản: Công ty luật Nguyễn Chiến tư vấn cho các Khách hàng nước ngoài về bảo lãnh Chính phủ đối với việc chuyển đổi tiền Việt Nam thành đồng Đô la Mỹ hoặc các ngoại tệ khác. Các Khách hàng mục tiêu mà dịch vụ này hướng tới các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT.

- Vay và thanh toán các khoản vay nước ngoài: Chúng tôi cung cấp cho Khách hàng dịch vụ tư vấn về các thủ tục và điều kiện áp dụng đối với việc vay và thanh toán các khoản nợ nước ngoài giữa người vay và người thanh toán.