Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước ra Tòa án hành chính.

Trong vụ án hành chính, bị đơn bao giờ cũng là cơ quan Nhà nước. Các quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước là đối tượng khiếu kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính với đội ngũ luật sư giỏi với nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp tại Tòa án, Luật Nguyễn Chiến sẽ bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách trong các vụ việc hành chính.