Thương lượng hoà giải là phương thức được Công ty Luật Nguyễn Chiến ưu tiên lựa chọn khi đại diện cho Khách hàng giải quyết các bất đồng/tranh chấp.

Chúng tôi luôn đánh giá cao hướng giải quyết mang tính thiện chí mà vẫn đạt được kết quả tốt nhất. Phương châm này của Công ty Luật Nguyễn Chiến được đúc rút từ kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ và dựa trên sự đánh giá của Khách hàng về các lợi ích đạt được khi sử dụng các dịch vụ thương lượng giải quyết bất đồng/tranh chấp được thực hiện bởi các Luật sư của Công ty Luật Nguyễn Chiến.