Tư vấn đầu tư

Liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Công ty luật Nguyễn Chiến đang cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ pháp lý chuyên sâu dưới đây:

Định hướng đầu tư
Với kinh nghiệm thực tế sâu rộng, các chuyên gia tư vấn của Công ty luật Nguyễn Chiến có thể tư vấn cho các doanh nhân, các công ty để khởi nghiệp và tổ chức chiến lược phát triển một cách tối ưu và và khả thi nhất. Dịch vụ tư vấn định hướng đầu tư của Công ty luật Nguyễn Chiến nhằm mục tiêu hỗ trợ Khách hàng:
- Lựa chọn lĩnh vực, hình thức kinh doanh và quy mô hoạt động phù hợp với nguồn lực sẵn có và định hướng phát triển;
- Phân tích, lựa chọn thị trường mục tiêu tại Việt Nam và nước ngoài;
- Lựa chọn Đối tác tiềm năng và phương thức hợp tác thích hợp.

Dự án đầu tư
Các chuyên gia kinh tế và chuyên viên tư vấn của Công ty Luật Nguyễn Chiến sẽ phối hợp hoàn tất các thủ tục để thực hiện Dự án đầu tư, bao gồm:
- Giải trình hiệu quả của Dự án trước các nhà cung cấp tài chính;
- Tư vấn cho Khách hàng về hồ sơ và trình tự thủ tục liên quan đến các biện pháp đảm bảo cho việc giải ngân;
- Soạn thảo hoặc rà soát lại các Hợp đồng tín dụng đã ký kết;
Các tài liệu nói trên có thể được soạn thảo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh tuỳ theo yêu cầu của các các chủ thể có liên quan.