Đây là lĩnh vực hoạt động tập trung nhiều Luật sư và Chuyên gia giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Nguyễn Chiến.

Công ty luật Nguyễn Chiến tin tưởng rằng các Luật sư của mình có thể cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ tư vấn hữu hiệu nhất khi tiến hành đầu tư, mua bán, cho thuê bất động sản hay trong các giao dịch bảo đảm có liên quan đến bất động sản với các dịch vụ cụ thể sau:
- Tư vấn các nội dung của Luật Đất đai Việt Nam;
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Tư vấn, soạn thảo các văn bản liên quan đến các giao dịch về bất động sản, các giao dịch bảo đảm có liên quan đến bất động sản;
- Tiến hành điều tra cụ thể cần thiết nhằm nhận biết và hạn chế những rủi ro đối với các giao dịch bất động sản.