Công dân có quyền lập di chúc đề định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Công dân có quyền lập di chúc đề định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Công ty Luật Nguyễn Chiến cung cấp đến khách hàng các Dịch vụ phá lý về thừa kế:

- Tư vấn soạn thảo di chúc.
- Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật, di chúc.
- Khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế.
- Kết hợp cùng phòng công chứng, UBND làm thủ tục Công chứng, chứng thực di chúc theo đúng quy định của pháp luật.
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến di chúc - di sản - thừa kế khác
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.