Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ và lập kế hoạch kinh doanh, bạn (và một số người bạn của bạn)