Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hôn nhân và gia đình, chúng tôi luôn đặt mình trong hoàn cảnh của khách hàng để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và đưa ra những tư vấn cũng như làm những điều tốt nhất cho khách hàng.

Các dịch vụ chúng tôi thực hiện trong lĩnh vực hôn nhân – gia đình:
- Tư vấn hôn nhân gia đình
- Đại diện cho khách hàng trong các quan hệ tài sản
- Thủ tục xác định cha, mẹ, con
- Con nuôi
- Tài sản chung vợ chồng
- Giải quyết vấn đề tài sản, nuôi con và cấp dưỡng sau ly hôn
- Các quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài