Tra cứu và hệ thống hoá thông tin pháp luật

Cùng với quá trình hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu, các tập đoàn ngân hàng, các doanh nghiệp, công ty tài chính, bảo hiểm không chỉ của nước ngoài mà cả của Việt Nam đang cần được cung cấp những thông tin toàn diện về Tài chính - Ngân hàng Việt Nam để phục vụ cho chiến lược xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường của mình.

Không những vậy, đối với một số quốc gia như Hoa Kỳ, Hong Kong, Pháp, Singapore, Nga… các thông tin đó còn là yêu cầu bắt buộc của các cơ quan thẩm quyền đối với mọi trường hợp đệ đơn xin thành lập các đơn vị phụ thuộc ở nước ngoài của các Ngân hàng thương mại Việt Nam như công ty cho thuê, công ty tài chính, văn phòng đại diện, chi nhánh… Hệ thống thông tin về tài chính - ngân hàng do Công ty luật Nguyễn Chiến cung cấp đã đáp ứng được nhu cầu của Khách hàng và nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư.

Khách hàng có thể tìm được những thông tin cần thiết được các nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp, bao gồm:
- Các quy định về việc giám sát của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với hoạt động Tài chính - Ngân hàng;
- Khung pháp lý về tổ chức, hoạt động của các thể chế tín dụng ở Việt Nam;
- Các quy định về Hệ thống bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam;
- Quy định pháp luật Việt Nam về chống rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác;
- Thị trường bảo hiểm Việt Nam;
- Thông tin về các ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam;
- Các quy định về việc thành lập và tổ chức hoạt động của các Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.