Tranh chấp thanh toán thực tế chủ yếu liên quan đến việc giả mạo hóa đơn, chứng từ hay liên quan đến việc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán giữa các bên trong Hợp đồng thương mại hoặc các tranh chấp phát sinh giữa các nhà xuất khẩu/nhập khẩu với các Ngân hàng hay về các phương thức thanh toán khác trong Hợp đồng mua bán.

Trong lĩnh vực này, các Luật sư của công ty luật Nguyễn Chiến đã thực hiện thành công nhiều vụ việc với tư cách đại diện cho Khách hàng để giải quyết các tranh chấp về thanh toán phát sinh từ quan hệ hợp đồng, đặc biệt là các quan hệ hợp đồng giữa thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài.