Công ty Luật Nguyễn Chiến tư vấn cho khách hàng về tất cả mọi mặt của pháp luật lao động, bao gồm cả tranh tụng, giao kết, tạm hoãn, chấm dứt quan hệ lao động và tư vấn lao động... Những dịch vụ của chúng tôi nhằm giúp khách hàng có được mối quan hệ lao động cần để đạt được kết quả kinh doanh xứng đáng, theo hướng thực tế nhất đối với môi trường pháp luật tại Việt Nam.

Đội ngũ luật sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi có góc nhìn thực tiễn để cung cấp cho khách hàng những giải pháp thực tiễn và kịp thời cho những vấn đề mà khách hàng gặp phải.

Công ty Luật Nguyễn Chiến cung cấp dịch vụ từ việc giúp khách hàng xây dựng nội quy, quy chế về lao động, soạn thảo những văn bản hợp đồng cho tới việc đại diện trước tòa trong tranh chấp liên quan tới lao động. Trong lĩnh vực này, những dịch vụ pháp lý chúng tôi cung cấp bao gồm:
- Các quan hệ lao động – tư vấn về tuyển dụng lao động và quan hệ lao động;
- Hợp đồng lao động – soạn thảo tài liệu liên quan tới lao động, bao gồm hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động;
- Tuân thủ các yêu cầu về lao động – tư vấn về việc tuân thủ, đăng ký các quy chế lao động và thực hiện chế độ báo cáo;
- Tái cơ cấu – tư vấn về tái cơ cấu lao động và lao động dôi dư;
- Quyền lợi của người lao động – tư vấn về quy chế thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và về việc thực hiện các quy chế nói trên;
- Người nước ngoài – tư vấn về làm việc tại Việt Nam, các vấn đề liên quan tới thuế và các yêu cầu pháp lý khác phát sinh khi cử người lao động ra nước ngoài và tuyển dụng người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc;
- Tranh tụng – đại diện cho khách hàng trước tòa;