CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN CHIẾN

                            (Gọi tắt là: Công ty luật Nguyễn Chiến)

     Địa chỉ trụ sở: số 52, phố Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

     Email: nguyenchien.ncf@gmail.com   

     Số điện thoại: (024) - 3826 1605

     Fax: (024) - 3928 6230