Kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tâm

Tại sao bạn cần sự giúp đỡ của luật sư trong suốt quá trình kinh doanh

Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ và lập kế hoạch kinh doanh, bạn (và một số người bạn của bạn) quyết định thành lập một doanh nghiệp.

Bạn là một người yêu thích công việc kinh doanh và muốn tạo dựng một sự nghiệp cho riêng mình?

Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ và lập kế hoạch kinh doanh, bạn (và một số người bạn của bạn) quyết định thành lập một doanh nghiệp. Và điều dĩ nhiên là bất kỳ ai khi quyết định thành lập  một doanh nghiệp đều mong muốn làm ăn có lãi và doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển lớn mạnh! Vậy cần phải làm những gì để đạt được điều đó? Chắc chắn bạn có một danh mục dài những việc cần làm và những người cần tham khảo ý kiến, một trong những cố vấn đáng tin cậy giúp bạn hoàn thành những mục tiêu trên là Luật sư. Trong mỗi giai đoạn Luật sư sẽ giúp bạn các vấn đề sau:

1. Khi bạn quyết đình thành lập một doanh nghiệp.
Vấn đề lựa chọn hình thức tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp.
Pháp luật Việt Nam hiện nay thừa nhận các hình thức tổ chức và các hoạt động của Doanh nghiệp như sau:
Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Tương ứng với mỗi hình thức doanh nghiệp nêu trên là những quy chế pháp lý khác nhau, quy chế quản lý này điều chỉnh trong toàn bộ quá trình hoạt động cảu doanh nghiệp đó. Do đó mỗi loại hình doanh nghiệp nêu trên sẽ có những ưu, nhược điểm khác nhau đòi hỏi mỗi cá nhân cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với tình huống thực tế của mình, tuyệt đối tránh việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp theo trào lưu hoặc theo sở thích cá nhân. Chẳng hạn bạn muốn thành lập một doanh nghiệp mà bạn là người toàn quyền quyết định tất cả các công việc kinh doanh của doanh nghiệp và chỉ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khoản nợ trong phạm vi một số vốn nhất định thì loại hình phù hợp nhất đối với bạn. Tuy nhiên khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp bạn cần phải cẩn trọng cân nhắc đối với các ưu, nhược điểm của từng loại hình. Và hơn ai hết, Luật sư chính là người có thể đưa ra lời khuyên chính xác dựa trên sự phù hợp giữa nhu cần của bạn và các quy định của pháp luật.

Các công việc cần làm cho sự ra đời một doanh nghiệp
Thứ nhất: Thỏa thuận góp vốn
Khi các thành viên đã thống nhất được về việc thành lập doanh nghiệp, các thành viên cần và nên ký thỏa thuận góp vốn trong đó quy định rõ: Số lượng vốn mỗi thành viên góp, thời hạn góp vốn, chế tài nếu vi phạm thỏa thuận. Thỏa thuận góp vốn sẽ là cơ sở pháp lý trong việc giải quyết các tranh chấp về việc góp vốn và lộ trình góp vốn. Do đó có thỏa thuận này cần phải quy định cụ thể, rõ ràng về các vấn đề  này và đặc biệt là phải dự liệu được các tình huống có thể xảy ra trong tương lai, tránh những tranh chấp kéo dài, tốn kém về chi phí và thời gian.

Thứ hai: Soạn thảo điều lệ
Điều lệ của một công ty là một tài liệu vô cùng quan trọng và ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình hoạt động của công ty. Một điều lệ được soạn thảo tốt là một điều lệ cần phải quy định rõ ràng, đầy đủ về việc phân chia quyền và nghĩa vụ của từng thành phần trong bộ máy    điều hành doanh nghiệp, đặc biệt đối với những vấn đề mà Luật doanh nghiệp quy định theo cơ chế mở rộng quyền tự quyết của Doanh nghiệp. Cơ chế phân chia quyền lực này sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều hành doanh nghiệp, việc giải quyết tranh chấp nếu phát sinh trên thực tế. Do đó mỗi điều lệ phải được soạn thảo dựa trên đặc thù của ngành nghề kinh doanh, dựa trên mong muốn phân chia quyền và nghĩa vụ trong bộ máy điều hành doanh nghiệp, dựa trên quy mô vốn và hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ ba: Hợp đồng thuê trụ sở, và các tài sản khác
Trường hợp bạn có tài sản thuộc sở hữu riêng để đặt trụ sở hoặc cơ sở kinh doanh thì đó là một thuận lợi lớn, nhưng trong trường hợp bạn phải thuê địa điểm để đặt trụ sở thì vấn đề quan trọng là phải có một hợp đồng thuê nhà có lợi nhất cho bạn. Chúng tôi buộc phải nhắc lại rằng: Khi soạn thảo hợp đồng thì cần phải dự liệu được các tình huống sẽ xảy ra trong tương lai, bởi hợp đồng là luật riêng của các chủ thể tham gia hợp đồng. Do đó khi soạn thảo hợp đồng thuê nhà để làm trụ sở cần phải dự liệu được về: Tính chất và thời hạn của Hợp đồng thuê, tiền thuê, tăng giảm giá thuê nhà, gia hạn hợp đồng thuê, thuế và các chi phí khác, trách nhiệm và bảo hiểm… Nhìn chung, có một danh mục rất dài các điều khoản cần phải cân nhắc và đàm phán khi ký kết hợp đồng thuê nhà.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp
Khi cá vấn đề liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp đã hoàn tất, bạn phải làm điều quan trọng nhất: Đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đây chỉ là vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, bạn có thể tự làm điều này. Tuy nhiên bạn nên sử dụng dịch vụ pháp lý của một văn phòng luật để làm việc này. Việc sử dụng dịch vụ cảu văn phòng này sẽ có nhiều điều có lợi cho bạn, vì bạn sẽ được tư vấn về các vấn đề đã nêu trên, tiết kiệm thời gian và tránh phiền hà cho bạn, hiện nay chi phí cho dịch vụ này không cao lắm, và rất thuận lợi.

2. Các vấn đề về quản trị nội bộ doanh nghiệp
Quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp liên quan đến rất nhiều cá nhân, chủ thể trong xã hội. Đơn cử trong hoạt động của một công ty cổ phần thì những người đó là: Các cổ đông (chủ sở hữu công ty); Người quản lý và điều hành công ty (Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý khác); Các nhà đầu tư (các chủ nợ); Các đối tác (khách hàng, nhà cung cấp)… Mỗi người có quyền, nghĩa vụ cũng như có mong muốn khác nhau, thậm chí đối ngược với nhau. Ví dụ, các cổ đông trong công ty cổ phần mong muốn số tiền chia tiền lãi hằng năm của công ty. Trong khi đó, các chủ nợ muốn công ty dùng tiền lãi để duy trì một số tài sản (càng nhiều càng tốt) để đảm bảo cho các khoản nợ của họ. Họ muốn hạn chế việc của công ty đi vay thêm để không bị tranh nhau số tài sản của các công ty với các chủ nợ khác

Có hai cơ chế tác động đến việc quản trị công ty: cơ chế tác động từ bên trong (chính là cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp) và cơ chế tác động từ bên ngoài (như các nhà cung cấp, các khách hàng, các chủ nợ…). Trước các mối quan hệ phức tạp như vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng một quy chế quản trị tốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra cho công ty. Một quy chế quản trị công ty tốt là quy chế đảm bảo được sự phát triển đúng hướng của công ty, cân bằng được lợi ích của các cổ đông trong công ty.

Văn bản quy định một cách khái quát nhất về quản trị công ty chính là bản Điều lệ công ty. Điều lệ công ty quy định về quyền, nghĩa vụ, lợi ích của chủ sở hữu công ty, người quản lý điều hành và của người giám sát công ty. Bản điều lệ cũng quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động, phương thức phân chia lợi nhuận, quản lý rủi ro, nguyên tắc thông qua quyết định của công ty. Như vậy, để quản trị được công ty tốt, trước hết bạn phải xây dựng được một điều lệ tốt. Bản điều lệ đó chính là căn cứ quan trọng đầu tiên khi xem xét bất cứ tranh chấp nào xảy ra giữa các thành viên trong công ty cũng như giữa công ty với các thành viên khác, giữa công ty với các cá nhân / chủ thể khác ngoài công ty.

Bên cạnh điều lệ công ty, doanh nghiệp của bạn cần xây dựng một bộ Quy chế chung của công ty, quy chế của từng cơ quan trong bộ máy công ty. Bộ hồ sơ pháp lý doanh nghiệp có thể bao gồm các quy chế sau: Quy chế công ty; Quy chế quản lý và điều hành; Quy chế của của Đại hội đồng cổ đông; Quy chế của Hội đồng quản trị; Quy chế Ban giám đốc; Quy chế Ban kiểm soát; Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp; Quy chế quản lý nhân sự và quy chế quản lý tiền lương; Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể … Hệ thống các quy tắc này sẽ đảm bảo cho công ty phát triển có định hướng, được điều hành và được kiểm soát một cách hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông (chủ sở hữu công ty) và những người liên quan đến công ty.

Thực tế hiện nay, chỉ có các công ty niêm yết  mới quan tâm chú ý đến việc xây dựng và kiện toàn các quy chế quản lý nội bộ công ty. Bởi, đó là yêu cầu bắt buộc đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nhưng thiết nghĩ, vấn đề quản trị doanh nghiệp không hạn chế khi là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần, công ty cổ phần có niêm yết trên thị trường chứng khoán hay công ty cổ phần không niêm yết. Nói cách khác, các công ty hiện nay cần có ựu quan tâm nhiều hơn nữa đến việc xây dựng quy chế quản lý công ty.

Một doanh nghiệp có quy chế quản trị tốt sẽ hạn chế được tối đa các rủi ro và các tranh chấp có thể xảy ra.Tuy vậy, hoạt động doanh nghiệp rất đa dạng và các quy chế này có thể chưa được dự liệu được hết các trường hợp có thể xảy ra. Do đó, nếu có sự tham gia của một đơn vị tư vấn tốt sẽ giúp doanh nghiệp soạn thảo tốt hơn tiết kiệm thời gian cũng như chi phí để hoàn thành tốt các quy chế này.

3. Hoạt động của doanh nghiệp
Quá trình phát triển của doanh nghiệp rất quan trọng chịu sự điều chỉnh bởi rất nhiều các quy phạm pháp luật khác nhau. Nếu bạn muốn đầu tư thì bạn phải tìm hiểu quy định của pháp luật về đầu tư. Nếu bạn muốn xuất nhập khẩu thì bạn phải nghiên cứu các quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu. Nếu bạn muốn hợp tác với ai đó thì bạn phải nghiên cứu kỹ quy phạm pháp luật về sở hữu và hợp đồng… Để hạn chế được tối đa các rủi ro thì bạn phải hiểu và áp dụng các quy định đó.

Luật sư là những người hiểu biết pháp luật. Nếu bạn không có đủ thời gian để nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động trên hoặc bạn đang bù đầu thực hiện một hợp đồng khác… nếu bạn tin tưởng vào kiến thức của luật sư thì luật sư sẽ giúp bạn thực hiện tất cả những công việc này. Luật sư sẽ giúp bạn soạn thảo thỏa thuận về việc liên kết với các đối tác, soạn thảo hợp đồng, đàm phán ký kết hợp đồng… Luật sư tư vấn cho bạn về phương thức tốt nhất, trợ giúp bạn trong đàm phán để mua lại công ty khác và xem xét các tài liệu liên quan nếu bạn tham gia nhượng quyền thương mại. Luật sư cũng sẽ giúp bạn trong thỏa thuận mua bán phần vốn góp và thảo các tài liệu cần thiết.

Nếu doanh nghiệp của bạn phải thuê văn phòng, thuê kho hoặc thuê nhà máy, thì luật sư sẽ giúp bạn xem xét và phê chuẩn các hợp đồng thuê. Trách nhiệm trong việc thuê có thể là trách nhiệm lớn nhất của banh và luật sư của bạn có thể giúp đàm phán để có được những điều khoản công bằng và an toàn hơn cho bạn. Doanh nghiệp mới của bạn muốn được tư vấn đăng ký bảo hộ và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ, luật sư sẽ giúp bạn hoàn tất thủ tục và làm mọi động tác cần thiết để bảo về quyền sở hữu trí tuệ của bạn khỏi sự xâm phạm bởi các cá nhân, chủ thể khác.

Hiện nay, các văn phòng luật sư cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý liên quan đến mọi quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.Với vai trò là người hiểu biết pháp luật, luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng về mọi vấn đề liên quan trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Luật sư sẽ cung cấp dịch vụ trọn gói từ việc tư vấn đến soạn thảo văn bản, đại diện cho doanh nghiệp  tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đại diện tham gia tố tụng khi xảy ra tranh chấp và buộc phải giải quyết bằng con đường tòa án. Do đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm đến dịch vụ pháp lý cảu luật sư để có thể yên tâm khi thực hiện mọi giao dịch của công ty. Nói một cách khác, Luật sư là một cố vấn đắc lực cho sự thành công của một doanh nghiệp.

Lượt xem: 1.087
Bài viết liên quan
Đang chờ cập nhật