Kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tâm

ĐBQH, LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾN PHÁT BIỂU TL VỀ CÁC BCCT NHIỆM KỲ 2016 - 2021 CỦA TANDTC, VKSNDTC

 

 Ngày 30/3, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Phiên thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

 Bài phát biểu của ĐBQH, Luật sư Nguyễn Văn Chiến về báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao trong công tác của ngành Tòa án trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV khẳng định: 

 Hệ thống tòa án nhân dân đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu quan trọng Quốc hội giao với chất lượng cao; tổ chức xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao, dư luận đồng tình, ủng hộ; triển khai thành lập hệ thống tòa án 04 cấp, nay hoạt động đã đi vào ổn định, nề nếp và phát huy tác dụng của mô hình tổ chức tòa án mới

 

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến phát biểu thảo luận về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021

 

 Tổ chức xét xử theo đúng tinh thần cải cách tư pháp lấy Tòa án làm trọng tâm, thực hiện ngày càng đầy đủ nguyên tắc tranh tụng, góp phần nâng cao chất lượng xét xử; triển khai mô hình phòng xét xử mới và mô hình phòng xét xử thân thiện phù hợp với xu thế chung của quốc tế, qua đó đề cao vai trò của hội đồng xét xử, bảo đảm cho người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ. Tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm dưới 1.5%, công tác xét xử các vụ án hình sự đạt 99.5%. Bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp kết án oan cho người chưa có tội. Bên cạnh đó án hành chính đạt 68.8% vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. 

 Hệ thống Tòa án tổ chức xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao, dư luận đồng tình, ủng hộ.

Thông qua công tác kiểm sát, ngành Kiểm sát đã góp phần hạn chế các trường hợp khởi tố oan và bỏ lọt tội phạm; bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam có đầy đủ căn cứ, đúng pháp luật, hạn chế việc lạm dụng biện pháp tạm giam. Chất lượng điều tra, truy tố được nâng lên, vi phạm tố tụng và các trường hợp oan, sai giảm dần, kết quả công tác đạt và vượt các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội.

Lượt xem: 1.044
Tác giả: NCF
Nguồn:https://lsvn.vn/ Sao chép liên kết