Kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tâm

ĐBQH NGUYỄN VĂN CHIẾN: TĂNG SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU CHUYÊN TRÁCH HĐND TP.HÀ NỘI LÀ PHÙ HỢP VÀ CẦN THIẾT

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến – Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết, đối với Thủ đô Hà Nội thì việc tăng cường các đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với thực tế khách quan.

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến bày tỏ quan điểm nhất trí cao với Tờ trình của Chính phủ về số lượng đại biểu chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đồng tình với Báo cáo thẩm tra, đánh giá của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về căn cứ, cơ sở pháp lý để thực hiện những nội dung liên quan đến chủ trương này.

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến – Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV 

“Có một vấn đề cần phải giải quyết để cử tri và nhân dân thấy rõ cơ sở pháp lý, từ quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu tối đa cho cấp tỉnh là 10, nhưng riêng Hà Nội có đặc thù chúng ta đề cập 19 đại biểu chuyên trách. Vậy, căn cứ nào để chúng ta đưa ra cơ sở này?”, đại biểu Nguyễn Văn Chiến nêu vấn đề.

Theo đại biểu, trên cơ sở quy định của pháp luật như vậy nhưng Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 97 về vấn đề tổ chức đặc thù của Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết 115 về vấn đề bố trí tăng cường đại biểu chuyên trách liên quan đến những vấn đề quy định về tài chính.

“Đây là cơ sở để chúng ta thực hiện quy định của pháp luật”, đại biểu Đoàn Hà Nội nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Văn Chiến cũng nêu rõ, qua nghiên cứu thực tiễn, thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã có số lượng chuyên trách lên đến 18. Vì vậy, trong nhiệm kỳ này đề cập đến tăng lên 19 là tăng 9 so với luật, nhưng thực tiễn của Thủ đô trong những kỳ vừa qua, để đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi tính đặc thù của Thủ đô Hà Nội, do vậy chỉ tăng thêm 1, đó là lên 19 đại biểu chuyên trách.

Với Tờ trình của Chính phủ, qua phân tích và thẩm tra đánh giá của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu cho rằng, việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách hoàn toàn có tính khả thi và cân đối cũng như bảo đảm về vấn đề ngân sách để chi trả cho số lượng tăng thêm ở nhiệm kỳ này.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Chiến, với điều kiện phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, để thực hiện được nhiệm vụ chính trị, đòi hỏi trong thực tiễn và nhu cầu ý kiến của cử tri Thủ đô cũng như của nhân dân thì đối với đại biểu Quốc hội nói chung cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân cần phải tăng số lượng đại biểu chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong tình hình mới.

“Đối với Thủ đô Hà Nội thì việc tăng cường các đại biểu chuyên trách với thực tế khách quan như vậy hoàn toàn là phù hợp và cần thiết”, đại biểu Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, quá trình tổ chức thực hiện nên giao cho cơ quan chức năng, thẩm quyền và thành phố để phối hợp hướng dẫn để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật và phát huy hiệu quả trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội sẽ thông qua tới đây.

Lượt xem: 113
Tác giả: NCF
Nguồn:https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?ItemID=56239 Sao chép liên kết
Bài viết liên quan