Kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tâm

Luật sư Nguyễn Chiến - Đại biểu QH khóa XIV, nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam thảo luận về việc thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước

Quyền được Nhà nước bồi thường là một trong những quyền cơ bản của công dân, thể hiện tính ưu việt của Nhà nước Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước với công dân. Bằng việc thông qua Luật Trách nhiện bồi thường thiệt hại nhà nước năm 2009 và đặc biệt là Luật 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Nhằm bảo đảm thực hiện quyền được bồi thường trong thực tiễn cuộc sống, các cơ quan quản lý Nhà nước mà đặc biệt là Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi, bổ sung năm 2017), thực hiện đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ quản lý của Nhà nước thuộc thẩm quyền từ hoàn thiện thể chế đến tổ chức triển khai thi hành luật như tuyên truyền phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Bàn về vấn đề này trong buổi trao đổi với chương trình Kinh doanh và pháp luật, luật sư Nguyễn Chiến nhận định: Luật đã cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước và người bị thiệt hại.

Click vào link dưới đây để lắng nghe chi tiết buổi thảo luận: 

https://vtvgo.vn/ts/3634966?fbclid=IwAR0msKU23AHsnIa2QL0HhYpqODweRPFocOEax2yrjrBF835cnNf7FbOmfro 

Lượt xem: 130
Bài viết liên quan