Kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tâm

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam với đại diện lãnh đạo các ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn

Sáng ngày 26/3/2017, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN), đã tiến hành Hội nghị giao ban định kỳ giữa Thường trực LĐLSVN với đại diện lãnh đạo các ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn để rà soát các kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017.

Tham dự Hội nghị có: Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch LĐLSVN; các Phó Chủ tịch: Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Luật sư Phan Trung Hoài, Luật sư Nguyễn Văn Trung; đại diện lãnh đạo các Ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn cùng các cán bộ Văn phòng Liên đoàn.

Thường trực LĐLSVN chủ trì Hội nghị

Dưới sự chủ trì của Thường trực Liên đoàn, đại diện lãnh đạo các Ủy ban và đơn vị trực thuộc Liên đoàn đã báo cáo kết quả công tác của đơn vị mình trong quý I năm 2017. Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong thời gian qua, Hội nghị đã trao đổi và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả chương trình, kế hoạch hoạt động của các Ủy ban, đơn vị trong năm 2017. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo các Ủy ban, đơn vị đã thống nhất một số nội dung liên quan đến các hoạt động của LĐLSVN và các Ủy ban, đơn vị trực thuộc trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh cho rằng: trên cơ sở rà soát công tác và hoạt động của các Ủy ban, đơn vị trực thuộc, Thường trực LĐLSVN sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn và Hội đồng luật sư toàn quốc để củng cố và hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của các Ủy ban và đơn vị trực thuộc. Sau đó, Thường trực LĐLSVN đã họp để đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành của Thường trực trong thời gian vừa qua và bàn định một số hoạt động và thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để công tác của Liên đoàn và các Ủy ban, đơn vị được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Lượt xem: 701
Nguồn:http://liendoanluatsu.org.vn/web/hoi-nghi-giao-ban-giua-thuong-truc-lien-doan-luat-su-viet-nam-voi-dai-dien-lanh-dao-cac-uy-ban-don-vi-truc-thuoc-lien-doan-1016.html Sao chép liên kết