Kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tâm

CÔNG TY LUẬT NGUYỄN CHIẾN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Theo công văn số 269 /CV-ĐLSHN của Ban Chủ Nhiệm đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về việc kêu gọi ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19. Công ty luật Nguyễn Chiến đã ban hành công văn số 38/CV-NC nhằm kêu gọi các luật sư, cán bộ nhân viên Công ty Luật Nguyễn Chiến hưởng ứng về việc ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Sau quá trình kêu gọi, các luật sư, nhân viên của Công ty luật Nguyễn Chiến đã hưởng ứng tích cực. Danh sách kêu ủng hộ của công ty như sau:

DANH SÁCH CÔNG TY LUẬT NGUYỄN CHIẾN ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG COVID-19

STT

Họ tên

Số tiền ( VND )

Ghi chú

Ls Trần Tuấn 

500.000

 

2

Ls Nguyễn Văn Chiến 

1.000.000

 

3

Ls Trần Thị Nghĩa Hà 

200.000

 

4

Ls Ngô Thị Thu Hằng

200.000

 

Ls Trần Hồng Phúc

500.000

 

6

Ls Nguyễn Thùy Trang 

100.000

 

7

Ls Nguyễn Minh Tuấn 

500.000

 

8

Ls Lê Duy Thắng

500.000

 

9

Ls Đỗ Hoàng Quân

200.000

 

10 

Ls Nguyễn Tuấn Anh

200.000

 

11

Ls Chử Văn Canh

500.000

 

12 

Ls Bùi Kiếm Long 

200.000

 

13

Ls Nguyễn Đình Hào

2.000.000

 

14 

Ls Nguyễn Quốc Hoàn

500.000

 

15

Nguyễn Hoàng Yến 

200.000

 

16

Vũ Thị Bích Hà 

200.000

 

17

Nguyễn Hà Trang

100.000

 

18

Nguyễn Anh Thư

100.000

 

19

Ls Dương Văn Nghị

200.000

 

20

Ls Nguyễn Văn Đà 

500.000

 

21

Ls Hà Thị Thúy Quỳnh 

500.000

 

22

Ls Nguyễn Hồng Sơn 

500.000

 

23

Ls Hà Hoàng Hiệp 

1.000.000

 

24 

Nguyễn Kim Cường 

200.000

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng 

10.700.000

 

 

Toàn bộ số tiền kêu gọi ủng hộ được Công ty đã chuyển đến tài khoản của Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội để tham gia vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh. 

Lượt xem: 846