Kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tâm

Khoá bồi dưỡng giới thiệu :" Những nội dung mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các chế định về Quyền sở hữu và Hợp đồng”


Đây là Bộ luật đã được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Tham dự tổ chức khoá bồi dưỡng có luật sư Hoàng Huy Được – Phó Chủ nhiệm, Giám đốc Trung tâm BDNVLS Đoàn luật sư Hà Nội; luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Chủ nhiệm ĐLS Hà Nội cùng hai báo cáo viên là ông Tưởng Duy Lượng – Nguyên phó Chánh án toà án nhân dân tối cao; ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật Dân sự - Kinh tế Bộ Tư pháp, thành viên Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự.

Tại khoá bồi dưỡng ngày 06/8/2016 các luật sư đã được nghe ông Tưởng Duy Lượng – Nguyên phó Chánh án toà án nhân dân tối cao giới thiệu tổng quát về những vấn đề mới trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 đã được Quốc hội sửa đổi, bổ sung và thông qua. Từ những kinh nghiệm, kỹ năng trong ngành tư pháp và thực tiễn xét xử các vụ án hình sự, dân sự báo cáo viên đã đưa ra những tình huống để các luật sư tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm khi luật sư tham gia tố tụng, giải quyết các vụ án cụ thể cũng như tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình hành nghề của các luật sư đang quan tâm.

Ông Nguyễn Hồng Hải - thành viên Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự trao đổi
chuyên sâu Chế định về Quyền sở hữu và Hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Ngày 07/8/2016 ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật Dân sự - Kinh tế Bộ Tư pháp, thành viên Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự trao đổi chuyên sâu  Chế định về Quyền sở hữu và Hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Đây là những chế định đặc biệt quan trọng, là tiền đề xương sống trong Bộ luật Dân sự được phân tích chuyên sâu ở nhiều khía cạnh dưới góc độ của người soạn thảo bộ luật, giúp các luật sư nắm bắt đầy đủ hơn về những điểm mới trong các chế định này.

Bộ luật Tố tụng Dân sự góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Chủ nhiệm ĐLS Hà Nội
trao Giấy chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng cho các luật sư

Các luật sư tham gia khóa bồi dưỡng đều rất phấn khởi và mong muốn Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư – ĐLS Hà Nội thường xuyên tổ chức nhiều khóa học nghiệp vụ để các luật sư có cơ hội thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật hiện hành, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hành nghề của luật sư. Kết thúc khóa học bồi dưỡng, các luật sư tham gia đã được trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng theo đúng quy định của Thông tư 10/2014/TT-BTP quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.